Dự án Nhà Quốc hội

Dự án Nhà Quốc hội

 

Công ty EAVS đã thực hiện gói lập trình tích hợp hệ thống cho 52 phòng họp tổ và các phòng màn chạm.Đồng thời nhận được sự đánh giá cao từ phía chủ đầu tư.

Liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc vui lòng gửi thư cho chúng tôi