Đơn vị thi công

Đơn vị thi công

Đơn Vị Thi Công

Cùng với sự hỗ trợ tốt từ phía các nhà cung cấp. Bên cạnh chúng tôi còn có rất nhiều đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, đối tác nước ngoài luôn hỗ trợ và đồng hành với chúng tôi biến chung tôi thành tập thể mạnh nhất.

Technological devices, financial document with pen, glass of wat

ĐỐI TÁC PRO-AV

EAVS nhận được sự hộ trỡ rất lớn về kinh nghiệm và kĩ thuật từ các đối tác nước ngoài của chúng tôi trong những ngày đầu thành lập. Chúng tôi...

EAVS nhận được sự hộ trỡ rất lớn về kinh nghiệm và kĩ thuật từ các đối tác nước ngoài của chúng tôi trong những ngày đầu thành lập. Chúng tôi luôn giữ vững và phát triển mối quan hệ bền chặt đó. Một trong những đối tác lớn có thể kể đến ESCO Singapore.

Partner_Design

ĐỐI TÁC THI CÔNG

EAVS đồng hành cùng rất nhiều nhà thầu, tư vấn thiết kế, đơn vị giám sát để phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong thi công cũng như thiết kế giúp hệ...

EAVS đồng hành cùng rất nhiều nhà thầu, tư vấn thiết kế, đơn vị giám sát để phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong thi công cũng như thiết kế giúp hệ thống trở nên đồng bộ và hiệu quả hơn

Liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc vui lòng gửi thư cho chúng tôi